H.H. The 41st Sakya Trichen Dorjee Chang visit to our school.


Admin    28 Apr 2017    2676

༄༅། །འཁོན་རིགས་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་འདི་ག་སེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ། འདི་གའི་དགེ་ལས་སློབ་པྲུག་ཡོངས་ལ་རྩ་ཆེའི་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་། 

 

Today HH the 41st Sakya Trichen Gongma Rinpoche paid a kind visit to our school and gave valuable advice to the novice students and teachers of the school.